Курс уміщує лекції, семінарські заняття та методичні рекомендації до самостійної роботи