Методичні рекомендації містять інструктивні матеріали, вказівки, завдання, тренувальні тести для студентів, які допоможуть студентам спеціальності 012 Дошкільна освіта у виконанні самостійної роботи з предмету «Українська мова (за професійним спрямуванням)».